Kara umowna od dewelopera?

Jak uzyskać karę umowną od dewelopera?

Wszyscy jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Wzrostem zapotrzebowania na mieszkania oraz na materiały budowlane. Jest to przyczyna sytuacji, w której deweloper często spóźnia się z oddaniem mieszkania do użytkowania bądź zawarcia umowy ostatecznej wyodrębniającej lokal oraz przenoszącej własność. Często deweloper wiedząc, że nie odda w umówionym terminie lokalu, zawiera kolejne umowy, celem uzyskania od nabywców wynagrodzenia.

Kara umowna (odsetki za opóźnienie od dewelopera)

Na szczęście ustawodawca przewidział ochronę nabywców przed taki zdarzeniami. W ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16 września 2011 r. nałożono na dewelopera wprowadzenie obowiązku w treści umowy wprowadzenia kary umownej w przypadku nie wyodrębnienia i przeniesienia w terminie wynikającym z umowy deweloperskiej kary umownej. Każda umowa deweloperska winna posiadać stosowny zapis. Jeżeli nie posiada, wchodzą tutaj uregulowania ustawowe.

Zapis o karze umownej gwarantuje, że każde opóźnienie powodować będzie naliczenie kary umownej. Żądać można zarówno za cały okres opóźnienia. Ale i również za każdy dzień oddzielnie. Nabywca lokalu nie może zrezygnować z ww. zapisu. Ani deweloper nie może zmusić nabywcy do zrzeczenia się tego prawa.

Nie jest istotne przy dochodzeniu tej kwoty, czy opóźnienie powstało z winny dewelopera czy też nie. Wystarczy sam fakt opóźnienia.

Kancelaria dotychczas prowadziła dziesiątki spraw o kary umowne w takich przypadkach. Zarówno od największych deweloperów w kraju, jak i tych drobniejszych. Często składanie pozwów o wypłatę kar zmuszało dewelopera do przyśpieszenia prac.

W zależności od treści umowy, okresu opóźnienia kary umowne mogą być różne. Od 2 000 zł do 45 000 zł.

Dlatego, jeżeli deweloper opóźnia się z przeniesieniem własności należy zastanowić się nad wystosowaniem żądania. Bowiem jest to uprawnienie strony, które skutkować może jedynie korzystnym rozwiązaniem po stronie nabywcy.

Warto pamiętać jedynie, że opóźnienie w oddaniu lokalu do używania również może być obwarowane sankcjami dla dewelopera. Jednak w tym przypadku musi być wyraźny zapis w umowie deweloperskiej.

Related Posts

COMMENTS

157 thoughts on “Kara umowna od dewelopera?

 1. Pingback: bonanza178
 2. Pingback: slot88
 3. Pingback: 웹툰 사이트
 4. Pingback: witty
 5. Pingback: Acheter 3 MMC
 6. Pingback: bonanza178
 7. Pingback: ขออย
 8. Pingback: superkaya88
 9. Pingback: wood chipper
 10. Pingback: massage and spa
 11. Pingback: egg freezing
 12. Pingback: cialis soft tabs
 13. Pingback: is lexapro safe
 14. Pingback: porno izle
 15. Pingback: porn
 16. Pingback: child porn
 17. Pingback: porn
 18. Pingback: porno izle
 19. Pingback: citalopram dose
 20. Pingback: flexeril high
 21. Pingback: bupropion headache
 22. Pingback: buspar high
 23. Pingback: generic celecoxib
 24. Pingback: ashwagandha oil
 25. Pingback: actos mafiosos
 26. Pingback: acarbose epocrates
 27. Pingback: porn
 28. Pingback: grandpashabet
 29. Pingback: child porn
 30. Pingback: child porn
 31. Pingback: child porn
 32. Pingback: sex historie
 33. Pingback: ivermectin otc
 34. Pingback: cost of vardenafil
 35. Pingback: ivermectin tablets
 36. Pingback: animal porn
 37. Pingback: ananın amı
 38. Pingback: child porn
 39. Pingback: child porn
 40. Pingback: porn
 41. Pingback: modafinil moa
 42. Pingback: Cocuk pornosu
 43. Pingback: child porn
 44. Pingback: child porn

Comments are closed.