Nasz Adwokat i Sprawy Karne – Ostrołęka


Obrona podejrzanego i oskarżonego przed organami ścigania

Reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykroczeniowym, wykonawczym

Areszt

Odroczenie wykonania kary

Dozór elektroniczny

Przerwy w wykonaniu kary