Sprawy Cywilne – Ostrołęka


Własność i jej ochrona

Zasiedzenie

Zniesienie współwłasności

Podział majątku

Umowy i dochodzenie roszczeń

Czyny niedozwolone i odszkodowania, zadośćuczynienie

Służebności

Darowizna i jej odwołanie

Spadki, zachowki, dział spadku